โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย  เมืองเก่าแก่ที่มีมนตร์เสน่ห์ล้ำลึกของวัฒนธรรมล้านนา กลมกลืนกันอยู่ในโอบล้อมของผืนป่า ที่เริ่มคืนความเขียวชอุ่ม อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนต่าง ๆ โดยเฉพาะ “ดอยตุง” สถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ไปสัมผัสมากมาย เช่น “โครงการพัฒนาดอยตุง” อันโดดเด่น วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปโลดแล่น ทำความรู้จักกับที่นี่ให้มากขึ้นกัน

ดอยตุง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวยาวอยู่ทางด้านซ้ายของเส้นทางที่มุ่งไปอำเภอแม่สาย พรมแดนไทย-เมียนมา

 

กว่าจะเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

 

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย ในอดีตดอยตุงเป็นดอยสีน้ำตาลแห้งแล้ง ไม่มีไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ชาวบ้านในพื้นที่อยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีสัญชาติ ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน และไม่ได้รับการศึกษา จึงต้องหาทางรอดด้วยการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เช่น ถางป่า ทำไร่เลื่อนลอย และปลูกฝิ่น จนกระทั่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เสด็จมายังดอยตุง และทรงมีพระราชดำรัสว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” หลังจากนั้นรัฐบาลจึงได้เริ่มจัดทำ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น โดยทำการปลูกป่าคืนความสมบูรณ์กลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมกับดึงชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาทำงาน ฝึกฝนทักษะอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนทุกกลุ่มในพื้นที่ ผ่านธุรกิจเพื่อสังคม 5 ประเภท ได้แก่ หัตถกรรม เกษตร อาหารแปรรูป คาเฟ่ และท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

สถานที่ท่องเที่ยวดอยตุง

 

 • พระตำหนักดอยตุง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ถือเป็นบ้านหลักแรกของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เน้นความเรียบง่าย ใช้ประโยชน์ได้จริง สะท้อนถึงพระราชจริยวัตรของพระองค์ โดยเป็นศิลปะล้านนากับชาเลต์แบบ Swiss Chalet กลางท้องพระโรงแหงนมองดูเพดานที่แกะสลักเป็นกลุ่มดวงดาวในสุริยจักรวาล เรียงตามองศาในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ และฝังดวงไฟให้กำลังแสงตามขนาดที่ได้สัดส่วนตามจริง โดยการคำนวณและออกแบบโดยสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันพระตำหนักยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชม (ภายในพระตำหนักงดถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ)
 • สวนแม่ฟ้าหลวง (สวนดอยตุง) สวนไม้ดอกไม้หลากสีสันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา บนพื้นที่ 25 ไร่ ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ดูแลอย่างดี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี รวมถึงมีไม้มงคล ไม้ยืนต้น และซุ้มไม้เลี้อยมากกว่า 70 ชนิด นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่ม จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ที่มีดอกสวยงามมาก บริเวณกลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มีเซียม ยิบอินซอย โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานชื่อว่า ความต่อเนื่อง ที่สื่อถึงการทำงานจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ใกล้ ๆ กันเป็นที่ตั้งของ “คาเฟ่ดอยตุง” สามารถนั่งพักชมวิวจิบกาแฟในสวนได้ด้วย
 • DoiTung Tree Top Walk เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเรือนยอดไม้ ตั้งอยู่ภายในสวนแม่ฟ้าหลวง สร้างขึ้นมาเหนือยอดไม้ใหญ่ภายในสวนอันเขียวขจี เพื่อให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง และยังท้าทายความกล้าของนักท่องเที่ยวที่ชอบความสูง ด้วยการเดินปืนป่ายไปบนสะพานแคบ ๆ ลดหลั่นไปตามจังหวะของต้นไม้และความลาดชัน ทั้งนี้ จากการอัปเดต ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กิจกรรม Doi Tung Tree Top Walk ปิดให้บริการชั่วคราว
 • หอแห่งแรงบันดาลใจ ส่วนแสดงนิทรรศการถาวรที่รวบรวมพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และราชสกุลมหิดล ภายในยังได้รวบรวมโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไว้กว่าสี่พันโครงการ และการสานต่อพระราชปณิธานที่ดอยตุงอีกด้วย
 • สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (ดอยช้างมูบ) ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุดของเทือกเขานางนอน ความสูง 1,509 เมตร จากระดับน้ำทะเล ที่นี่มีต้นไม้นานาพรรณ โดยเฉพาะกุหลาบพันปีหลากสี หลายสายพันธุ์จากนานาประเทศ และจะยิ่งสวยงามมากในช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบาน ราวต้นเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จนกลายเป็นสวนป่าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งทีเดียว อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น 3 ประเทศ ในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
 • พระธาตุดอยตุง สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 ของทางหลวงหมายเลข 1149 โดยนำมาจากมัธยมประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ ในวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี จะมีเทศกาลนมัสการพระธาตุดอยตุง อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุน ที่นิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

ค่าเข้าชมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

 

 • โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย พระตำหนักดอยตุง เปิดเวลา 07.00-17.30 น. (หยุดพัก 11.30-12.30 น.) บุคคลทั่วไป ราคา 90 บาท นักเรียน / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / นักบวช ราคา 45 บาท
 • สวนแม่ฟ้าหลวง เปิดเวลา 06.30-18.00 น. บุคคลทั่วไป ราคา 90 บาท นักเรียน / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / นักบวช ราคา 45 บาท
 • หอแห่งแรงบันดาลใจ เปิดเวลา 08.00-17.00 น. บุคคลทั่วไป ราคา 90 บาท นักเรียน / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / นักบวช ราคา 45 บาท
 • สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง เปิดเวลา 07.00-17.30 น. บุคคลทั่วไป ราคา 90 บาท นักเรียน / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / นักบวช ราคา 45 บาท
  ** หมายเหตุ : เด็กความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร เข้าชมฟรี

ทั้งนี้ มีบัตรเข้าชมทั้ง 4 สถานที่ บุคคลทั่วไป ราคา 220 บาท นักเรียน / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / นักบวช ราคา 110 บาท โดยซุ้มจำหน่ายบัตรเปิดให้เขาชมตั้งแต่เวลา 06.30-18.00 น. (กรุณาแต่งกายสุภาพ)

 

บทความแนะนำ